Vår tro

Vi är en församling där vi vill välkomna människor in i en Gudsrelation. Paulus skriver i första Korinthiebrevet vers 9 ”Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.” Jesus ber i Johannesevangeliet 17:3”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.”

​Vi bekänner oss till Jesu död och uppståndelse som den väg Gud har öppnat för att vi skall kunna få syndernas förlåtelse ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.” (Rom 5:8). Vi tror och förkunnar nödvändigheten av att vi behöver omvända oss och låta oss döpas ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.” (Apg 2:38). Vi predikar och praktiserar troendedop. Vi tror också på den erfarenhet som apostlagärningarna beskriver som Andens dop. Målet för den kristne är ”Låt er i stället uppfyllas av Anden” (Ef 5:18) Vi tror på och praktiserar Andens gåvor.

Den tro vi döps till kan sammanfattas så här ”Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv” Det är den tro vi vill välkomna dig att undersöka mera. Det gör vi genom våra gemensamma samlingar. I stort sett varje söndag med få undantag har vi Gudstjänst kl. 11:00 i vår kyrka. Då sjunger vi lovsånger och psalmer samt lyssnar oftast till en predikan, det kan vara en temapredikan, eller en serie predikningar över något ämne i tiden. Ibland följer vi kyrkoårets texter. Vi inbjuder alltid till bön och förbön för dig som har behov av att bli omsluten i bön. Vi tror att Gud vill ha med ditt liv att göra, han har ju skapat dig. Välkommen att besöka oss.

Historik

Om Pingstförsamlingen

Vännäs Pingstförsamling har funnits sedan 1919. Under många år var vi utpost till Umeå Pingstförsamling men 1970 tog vi steget fullt ut och bildade egen församling. Kyrkobyggnaden byggdes 1958, och genomgick en omfattande utbyggnad 1989.

Om Pingst

Vi som församling är med i den svenska Pingströrelsen som består av ca 480 församlingar över hela landet.
Läs mer nedan eller gå vidare till www.pingst.se

Av församlingar som delar en vision

Pingst är riksorganisation för Pingströrelsen i Sverige. Pingstförsamlingarna samarbetat för att bygga Guds rike – lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Med församlingar i ett gemensamt uppdrag

Pingst samarbetar med församlingarna för vårat gemensamma uppdrag – att fler ska komma till tro och finna gemenskap i den kristna församlingen. Genom att agera tillsammans förstärks slagkraften. Det kan gälla allt från biståndsprojekt i tredje världen till opinionsinsatser i Sverige.

För församlingar som vill nå längre

Pingst utvecklar och erbjuder verktyg som är till hjälp för församlingar i olika situationer. Det kan handla om inspiration och faktakunskaper för exempelvis missionsprojekt, utbildning, diakoni och relationer, barn och ungdom, med mera.

Rulla till toppen